1. Domů
  2. /
  3. Historie vinařství v Ratíškovicích

Historie vinařství v Ratíškovicích

Pěstování vína má v ratíškovicích dlouholetou tradici. Historie vinařství sahá až do roku 1754. V ratíškovických vinohradech se pěstují především tyto odrůdy: Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Rulandské odrůdy, Sauvignon, Zweigeltrebe, Svatovařinecké, Cabernetové odrůdy a hojně se vysazují novošlechtěné tzv. Piwi odrůdy především Hibernal. Někteří ratíškovičtí vinaři mají v oblibě také jednu z nejstarších odrůd vína na světě u nás zvanou Chorvát nebo Isabela. Ale králem odrůd vín zůstává v Ratíškovicích Ryzlink rýnský z jejichž sazenic vysazených v lokalitě Hrubé pole vznikají vína světové kvality.

 

r.1600

V urbáři zmínka o tom, že ratíškovičtí poddaní vykonávali své robotní práce také v dubňanských vinohradech.

r.1754

První písemná zmínka o vinaření v Ratíškovicích

r.1755

Sepsán seznam 39 majitelů vinic v katastru obce Ratíškovice. Tyto vinice však časem zanikají. Ratíškovičtí občané však hospodaří na vinicích v okolních vesnicích.

r.1895

Další pokus o výsadbu vinic v lokalitě Hrubé pole. Tyto vinice, ale taky záhy zanikají neboť se na Moravu z Ameriky a Evropy dostává tzv. Mšička révokaz, která zdecimuje téměř většinu vinic.

r.1935

Činovník Družiny katolických zemědělců a absolvent Zahradnicko – vinařské školy ve Bzenci Martin Gajdík iniciuje setkání vlastníků polí v lokalitě Nácestky, aby došlo k postupnému vysazování vinic v této lokalitě a to odrůdami vyšlechtěnými již na odolných podnožích, tak jak je známe z dnešní doby.

r.1945

Navazuje výsadba vinic v dalších lokalitách Hrubé pole a Díly. Na přelomu tisíciletí bylo vinicemi na ratíškovickém katastru osázeno cca 40ha plochy. V roce 2016 už plocha vinic překročila 70ha.

r.1946

V hostinci U Růžičků se ustavuje tzv. Vinařská besídka, jakožto pomocná organizace při zakládání vinic a organizátor vinařských akcí.

r.1947

17.2.1947 První místní výstava vín s ochutnávkou. Podařilo se sesbírat 41 vzorků od 21 vinařů. Výstavu navštívilo 300 zájemců.

r.1961

Vznik Závodní pobočky Československého svazu zahrádkářů – ovocnářů a vinařů (ČZS)

r.1962

22.4.1962 se uskutečnil první košt vína uspořádaný Závodní pobočkou ČZS. Organizace tehdy  čítala 56 řádných členů.

r.1966

Místní národní výbor vyčleňuje na výstavbu vinných sklepů pozemek pod kopcem Náklo (265m.n.m.) s překrásným výhledem na rozsáhlý les Dúbrava a pohoří Bílých Karpat

r.1967

Postaveno prvních sedm vinných sklepů. Lokalita je nazvána Slavín podle jednoho z prvních stavebníků Jaroslava ,,Slávy“ Kotáska.  V současnosti se na Slavíně nachází 100 vinných sklepů.

r.2007

První košt vín pod otevřeným nebem (Open Air) na nádvoří areálu Baníku Ratíškovice a od té doby se v tradici pokračuje. Návštěvy těchto koštů přesahují 1000 osob a stejný je i minimální počet vystavovaných vzorků jak od malovinařů, tak od vinařů profesionálů.

r.2015

22.8.2015 První ročník Otevřených sklepů na Slavíně.

Fotogalerie