1. Domů
  2. /
  3. Informace pro vinaře

Informace pro vinaře

Nový chlaďák Zahrádkářů

V září jsme pořídili další chladící box na víno. Děkujeme tímto Jihomoravskému kraji za poskytnutí účelové investiční finanční podpory 50 % a těšíme se, že nám bude dlouho a dobře sloužit.

Nabídka výšivek (nejen) pro vinaře

Pro všechny, kteří mají zájem nabízíme možnost výšivek na části oblečení nebo jiné textilie. Je možné vyšít jakékoliv vzory podle vlastního grafického návrhu. Pokud máte zájem kontaktujte +420 722 016 075. Vhodné je využití této nabídky především pro otevřené sklepy.

Kompletní grafické návrhy přineste v digitální podobě na flashdisku. Možné je i vyšití návrhů na papíře, ovšem návrh na papíře musí mít jasné obrysy a nesmí obsahovat tiskové vady.

Přednáška Ing. Radka Sotoláře, Ph.D.

Zveme všechny zájemce na přednášku dr. Sotoláře. Uskuteční se ve čtvrtek 3. 3. 2022
v 18:30 na malém sále Spolkového domu Ratíškovice. Téma bude „Letem sklepem“ Hodnocení vín ročníku 2020 a 2021.

Přednáška Ing. Radima Holešinského

Ve čtvrtek 10. února bude v 18:30 na malém sále Spolkového domu v Ratíškovicích přednáška Ing. Radima Holešinského z Mendlovy univerzity z Brna na téma „Oranžová vína“.

Přednáška Ing. Radka Sotoláře, Ph.D.

Zveme všechny zájemce na přednášku dr. Sotoláře. Uskuteční se ve čtvrtek 20. 1. 2022 v 18:30 na malém sále Spolkového domu Ratíškovice. Tématem budou „Dominantní odrůdy révy pěstované na našem území od historie po současnost“.

 

Vinařský fond:
http://www.vinarskyfond.cz

Salon vín:
http://www.vinarskecentrum.cz/salon-vin/salon-vin-ceske-republiky/

Moravské vinařské stezky:
http://www.stezky.cz

Nadace partnerství:
http://www.nadacepartnerstvi.cz

Léčebna Kroměříž:
http://www.pnkm.cz

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta:
http://zf.mendelu.cz

Obec Ratíškovice:
http://www.ratiskovice.com

Mikroregion Nový dvůr:
http://www.novy-dvur.cz

Toxikologické centrum:
http://www.tis-cz.cz