1. Domů
  2. /
  3. Informace pro vinaře

Informace pro vinaře

Nabídka výšivek (nejen) pro vinaře

Pro všechny, kteří mají zájem nabízíme možnost výšivek na části oblečení nebo jiné textilie. Je možné vyšít jakékoliv vzory podle vlastního grafického návrhu. Pokud máte zájem kontaktujte +420 722 016 075. Vhodné je využití této nabídky především pro otevřené sklepy.

Kompletní grafické návrhy přineste v digitální podobě na flashdisku. Možné je i vyšití návrhů na papíře, ovšem návrh na papíře musí mít jasné obrysy a nesmí obsahovat tiskové vady.

Zrušení ochutnávky vín k výročí obce

Vzhledem ke katastrofě, která ve čtvrtek 24. června 2021 postihla okolní obce se vedení obce rozhodlo zrušit ochutnávku místních vín plánovaou během oslav 880. výročí od první písemné zmínky o obci

Žádáme tedy vinaře, kteří již poskytli vzorky vín o jejich vyzvednutí na sklepě u Marka Koplíka. Rovněž je zrušený sběr vzorků vín 1. 7. 2021 na Spolkovém domě.

Za pochopení děkuje ZO ČZS Ratíškovice

.

Vinařský fond:
http://www.vinarskyfond.cz

Salon vín:
http://www.vinarskecentrum.cz/salon-vin/salon-vin-ceske-republiky/

Moravské vinařské stezky:
http://www.stezky.cz

Nadace partnerství:
http://www.nadacepartnerstvi.cz

Léčebna Kroměříž:
http://www.pnkm.cz

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta:
http://zf.mendelu.cz

Obec Ratíškovice:
http://www.ratiskovice.com

Mikroregion Nový dvůr:
http://www.novy-dvur.cz

Toxikologické centrum:
http://www.tis-cz.cz