1. Domů
  2. /
  3. Informace pro vinaře

Informace pro vinaře

Oznámení vinařům

Vzhledem ke katastrofě, která ve čtvrtek 24. června 2021 postihla okolní obce se vedení obce rozhodlo zrušit ochutnávku místních vín plánovaou během oslav 880. výročí od první písemné zmínky o obci

Žádáme tedy vinaře, kteří již poskytli vzorky vín o jejich vyzvednutí na sklepě u Marka Koplíka. Rovněž je zrušený sběr vzorků vín 1. 7. 2021 na Spolkovém domě.

Za pochopení děkuje ZO ČZS Ratíškovice

.

Vinařský fond:
http://www.vinarskyfond.cz

Salon vín:
http://www.vinarskecentrum.cz/salon-vin/salon-vin-ceske-republiky/

Moravské vinařské stezky:
http://www.stezky.cz

Nadace partnerství:
http://www.nadacepartnerstvi.cz

Léčebna Kroměříž:
http://www.pnkm.cz

Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta:
http://zf.mendelu.cz

Obec Ratíškovice:
http://www.ratiskovice.com

Mikroregion Nový dvůr:
http://www.novy-dvur.cz

Toxikologické centrum:
http://www.tis-cz.cz